A A A
SmodBIP

Organizacja

W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1. Oddział Nadzoru:
   a) Sekcja Higieny Komunalnej,
   b) Sekcja Higieny Żywności i Żywienia,
   c) Sekcja Epidemiologii,
   d) Stanowisko pracy ds. Higieny Pracy,
   e) Stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
    f ) Stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
2. Laboratorium Badania Środowiska Pracy,
3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny.
4. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
5. Stanowisko pracy ds. Organizacji i Statystyki,
6. Stanowisko pracy ds. Kadr i Szkoleń,
7. Stanowisko pracy Głównego Księgowego,
8. Stanowisko pracy Radcy Prawnego,
9. Stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości,
10. Stanowisko pracy ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,
11. Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.
12. Stanowisko pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
13. Stanowisko Pracy Inspektora Danych OsobowychOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 15.09.2020
Podpisał: Renata Paluszek
Dokument z dnia: 25.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 268