A A A
SmodBIP

Petycje

Zasady składnia i rozpatrywania petycji oraz sposób postepowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Petycje 2018r.
Zbiorcza informacja o petycjach za 2018 rok:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie nie rozpatrywał w 2018 r. żadnej petycji.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 21.05.2019
Podpisał: Renata Paluszek
Dokument z dnia: 21.05.2019
Dokument oglądany razy: 269