A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie nowego zarządzenia, regulaminu, statusu

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.Organem założycielskim jest Wojewoda Wielkopolski. Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Swoimi działaniami obejmuje powiat Krotoszyn.Wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej 000000023963 prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego (decyzja o wpisie do rejestru z dnia 04.01.2010 r).Zarządzeniem Nr 323/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2012r. nadano Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krotoszynie statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

Statut PSSE w Krotoszynie - pobierz

Zarządzenie zmieniające - pobiez

Zarządzenie Dyrektora PSSE w Krotoszynie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Krotoszynie - pobierz

Regulamin Ogranizacyjny PSSE w Krotoszynie - pobierzOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 16.05.2019
Podpisał: Renata Paluszek
Dokument z dnia: 25.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 708