A A A
SmodBIP

Rejestry i ewidencje

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
• rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE w Krotoszynie,
• rejestr wydanych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych,
• rejestr wydawanych upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
• rejestr wydanych legitymacji służbowych,
• rejestr wydanych zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych,
• rejestr skarg i wniosków,
• rejestr interwencji,
• rejestr mandatów karnych,
• rejestr wydanych decyzji administracyjnych,
• rejestr chorób zawodowych,
• rejestr zachorowań na choroby zakaźne,
• rejestr biologicznych czynników chorobotwórczych,
•centralny rejestr uprawnionych do przeprowadzania czynności inspekcyjnych i podpisywania protokołów,
•rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
• ewidencja obiektów kontrolowanych przez PPIS.

PSSE w Krotoszynie posiada składnicę akt, w której archiwizowane są dokumenty zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 08.04.2019
Podpisał: Renata Paluszek
Dokument z dnia: 25.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 985