A A A
SmodBIP

Prawo

I. Podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59).
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 04.04.2019
Podpisał: Renata Paluszek
Dokument z dnia: 01.10.2012
Dokument oglądany razy: 1 613