A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krotoszynie


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z zakresu zdrowia publicznego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie:
1. wykonuje czynności kontrolne;
2. wykonuje badania i analizy laboratoryjne;
3. wykonuje badania i pomiary środowiskowe;
4. opracowuje oceny i analizy środowiskowe warunkujące zdrowie ludności;
5. prowadzi działalność przeciwepidemiczną;
6. opracowuje analizy i oceny epidemiologiczne oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7. prowadzi postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne;
8 przygotowuje wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9. przygotowuje sprawy związane z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszeniem i popieraniem oskarżenia
w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10. inicjuje, organizuje, koordynuje, prowadzi i sprawuje nadzór nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
11. nadzoruje oraz egzekwuje higieniczne warunki pracy w zakładach pracy;
12. prowadzi postępowania i dokumentacje w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowuje w tych sprawach projekty decyzji administracyjnych;
13. prowadzi sprawy w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
14. sprawuje nadzór nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
15. sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
16. sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami;
17. prowadzi sprawy związane ze statystyką publiczną;
18. opracowuje projekty planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
19. prowadzi sprawy pracownicze, ekonomiczno-administracyjne, finansowe Powiatowej Stacji;
20. wykonuje inne zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 04.04.2019
Podpisał: Renata Paluszek
Dokument z dnia: 25.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 828